Informacja o XXXVIII sesji VI kadencji Rady Powiatu w Kętrzynie – posiedzenie zdalne

Informacja o XXXVIII sesji VI kadencji Rady Powiatu w Kętrzynie – posiedzenie zdalne

Informujemy, że 8 września 2021 roku o godz. 14.30 w trybie zdalnym odbędzie się XXXVIII sesja nadzwyczajna Rady Powiatu w Kętrzynie. Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie XXXVIII sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Kętrzynie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmian.

3. Interpelacje i zapytania radnych.    

4. Informacje, oświadczenia i wolne wnioski.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2021.

6. Zamknięcie XXXVIII sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Kętrzynie.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do oglądania transmisji online z obrad, która będzie dostępna na oficjalnym kanale YouTube powiat kętrzyński. Link do posiedzenia: https://youtu.be/sUOIhuBfpHs