Informacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie

Informacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie poszukuje osób, które chcą i mogą tworzyć rodzinę zastępczą dla dzieci pozbawionych możliwości wychowywania się w rodzinach biologicznych. Rodziną zastępczą może zostać każdy, kto potrafi zrozumieć dziecko, pragnie stworzyć mu kochający dom oraz spełnia kilka ustawowych kryteriów.