Informacja Zarządu Powiatu w Kętrzynie

Informacja Zarządu Powiatu w Kętrzynie

Zarząd Powiatu w Kętrzynie informuje, że w dniu 25 czerwca 2021 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie przy Pl. Grunwaldzkim 1, zostały wywieszone wykazy nieruchomości przeznaczonej w trybie bezprzetargowym do :

  • zbycia w drodze darowizny oznaczonej jako działki nr 7/4, 7/6, 7/8, 6/53, 6/56 położone w obrębie Kałki, gmina Srokowo,

Link: http://bip.starostwo.ketrzyn.pl/system/obj/17958_wykaz_do_darowizny_Kalki_BIP.pdf

  • sprzedaży oznaczonej jako działka nr 6/5 położonej w obrębie Karolewo, gmina Kętrzyn.   

Link : http://bip.starostwo.ketrzyn.pl/system/obj/17959_wykaz_sprzedaz_6.5__BIP.pdf