Informacja Zarządu Powiatu w Kętrzynie

Informacja Zarządu Powiatu w Kętrzynie

Zarząd Powiatu w Kętrzynie informuje, że w dniu 23 lipca 2021 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego  w Kętrzynie przy Pl. Grunwaldzkim 1, został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy położonej przy ul. Pomorskiej w Kętrzynie  w obrębie 6 miasto Kętrzyn, oznaczonej  jako działka nr  183/2.

Link:
http://bip.starostwo.ketrzyn.pl/system/obj/18149_wykaz_do_dzierzawy_183.2__BIP.pdf