Inwestycje lokalne wsparte Rządowym Programem „Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych”

Inwestycje lokalne wsparte Rządowym Programem „Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych”

Wczoraj w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie odbyła się konferencja prasowa z udziałem samorządowców z powiatu kętrzyńskiego oraz parlamentarzystów: Panią senator Małgorzatą Kopiczko oraz posłami na Sejm RP Iwoną Arent i Jerzym Małeckim. Podczas spotkania zaprezentowano wyniki naboru do Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Parlamentarzyści zapewnili o dalszym wsparciu dla samorządów w kolejnym etapie Programu, który zostanie ogłoszony na przełomie listopada i grudnia.

Na spotkaniu z parlamentarzystami stronę samorządową reprezentowali: Michał Kochanowski – starosta kętrzyński, Marta Kamińska – wójt gminy Barciany, Ryszard Niedziółka – burmistrz Kętrzyna, Marek Janiszewski – burmistrz Reszla, Marek Olszewski – wójt gminy Srokowo i Paweł Bobrowski – wójt gminy Kętrzyn. Włodarze w imieniu swoim i mieszkańców podziękowali parlamentarzystom za wysłuchanie ich próśb i wsparcie niezbędnych inwestycji.
Przypominamy, że powiat kętrzyński otrzymał dwie promesy inwestycyjne z Banku Gospodarki Krajowej na łączną sumę 13 775 000 zł. Otrzymane środki finansowe zostaną przeznaczone na zadania:
1. „Poprawa parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez przebudowę dróg powiatowych na terenie Gmina Kętrzyn na odcinku od DW 650 w kierunku miejscowości Dłużec oraz od miejscowości Mażany do miejscowości Parcz” – wartość dofinansowania to 9 025 000 zł.
2. „Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Mołtajny – Asuny – Święty Kamień” – wartość dofinansowania 4 750 000 zł.

Łącznie samorządy z powiatu kętrzyńskiego otrzymały promesy inwestycyjne z Banku Gospodarstwa Krajowego na łączną kwotę 54,1 miliona złotych.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Wysokość bezzwrotnego dofinansowania jest zależna od obszaru priorytetowego, w którym mieści się planowana inwestycja. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego.