Jeśli chcesz się dowiedzieć ile i jakie zakłady przemysłowe były na terenie powiatu przed 1945 r. oraz kiedy latały zeppeliny? Przyjdź do Centrum!

Jeśli chcesz się dowiedzieć ile i jakie zakłady przemysłowe były na terenie powiatu przed 1945 r. oraz kiedy latały zeppeliny? Przyjdź do Centrum!

Centrum Biblioteczno – Kulturalnego Powiatu Kętrzyńskiego zaprasza wszystkich miłośników historii ziemi kętrzyńskiej na kolejne spotkanie, tradycyjnie w sobotę 8 lutego o godz. 10.00. Tematem multimedialnej prelekcji będzie dokończenie „Historii powiatu kętrzyńskiego”. Omówiona zostanie sprawa ukształtowania się dzisiejszego krajobrazu architektonicznego powiatu, rozwój przemysłu rolno – spożywczego oraz życie społeczne mieszkańców powiatu do 1945 r.

Serdecznie zapraszam – Tadeusz Korowaj, dyrektor Centrum Biblioteczno – Kulturalnego Powiatu Kętrzyńskiego