Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

1.Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych1 września 2022 r.
2.Zimowa przerwa świąteczna23 – 31 grudnia 2022 r.
3.Ferie zimowe16 – 29 stycznia 2023 r.
lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie
23 stycznia – 5 lutego 2023r.
podlaskie, warmińsko-mazurskie
30 stycznia – 12 lutego 2023 r.
kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie
13 – 26 lutego 2023 r. dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie
4.Wiosenna przerwa świąteczna6 kwietnia – 11 kwietnia 2023 r.
5.Egzamin ósmoklasistyTermin ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
6.Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach (semestrach) programowo najwyższych liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół II stopnia oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września28 kwietnia 2023 r.
7.Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach (semestrach) programowo najwyższych liceów ogólnokształcących dla dorosłych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego5 stycznia 2023 r.
8.Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w branżowych szkołach I stopnia, branżowych szkołach II stopnia, szkołach policealnych kształcących w zawodach o rocznym lub dwuletnim okresie nauczania, liceach ogólnokształcących dla dorosłych i w szkołach podstawowych dla dorosłych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego oraz w szkołach policealnych kształcących w zawodach o półtorarocznym lub dwuipółletnim okresie nauczania, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września27 stycznia 2023 r
9.Egzamin maturalnyTermin ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
10.Egzamin zawodowyTermin ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/)
11.Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach23 czerwca 2023 r.
12.Ferie letnie24 czerwca – 31 sierpnia 2023 r.