Kampania „Biała Wstążka” 2022

Kampania „Biała Wstążka” 2022

W dniach 25 listopada do 10 grudnia na całym świecie, realizowana będzie Kampania „Białej Wstążki”. Akcja skierowana przeciwdziałaniu przemocy, w tym w szczególności przemocy w rodzinie. Dzień 25 listopada rozpoczynający kampanię to Międzynarodowy Dzień Przeciw Przemocy Wobec Kobiet, a dzień 10 grudnia, kończący kampanię jest Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka. Podkreśla to, że stosowanie przemocy jest naruszeniem praw człowieka. Kampanię w imieniu samorządu powiatu kętrzyńskiego realizować będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie.

Zapraszamy do obejrzenia filmu „Dear daddy”. Niesamowicie trafiająca do wnętrza kampania społeczna przygotowana przez norweską organizację przeciwdziałania przestępczości wobec kobiet Care.no. Film został przetłumaczony na język polski przez firmę szkoleniową FloWish.