Kampania „Białej Wstążki” w powiecie kętrzyńskim

Kampania „Białej Wstążki” w powiecie kętrzyńskim

Po raz kolejny w powiecie kętrzyńskim, od 25 listopada do 10 grudnia, realizowana będzie Kampania „Białej Wstążki” skierowana na przeciwdziałanie przemocy, w tym w szczególności przemocy w rodzinie. Tegoroczne wydarzenie przebiegać będzie pod hasłem „Stop Przemocy – możesz inaczej…”.
Kampania „Białej Wstążki” realizowana jest na całym świecie w dniach 25 XI – 10 XII. Dzień 25 listopada rozpoczynający kampanię to Międzynarodowy Dzień Przeciw Przemocy Wobec Kobiet, a dzień 10 grudnia, kończący kampanię jest Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka. Podkreśla to, że stosowanie przemocy jest naruszeniem praw człowieka.

Harmonogram tegorocznych obchodów Kampanii „Biała Wstążka” na terenie powiatu kętrzyńskiego przedstawia się następująco:

 • 25 listopada 2020 r. – inauguracja Kampanii „Biała Wstążka” przez starostę kętrzyńskiego w mediach społecznościowych PCPR w Kętrzynie i powiatu kętrzyńskiego; białe wstążki na oknach PCPR; inf. na stronie www.pcprketrzyn.pl oraz facebooku o adresie e-mail stopprzemocy@pcprketrzyn;
 • 26 listopada 2020 r. – „Przemoc Karmi Się Milczeniem – Niebieska Akademia Warszawska”: https://www.youtube.com/watch?v=uU_qfHdT5z0
 • 27 listopada 2020 r. – informacja o możliwości uzyskania pomocy w PCPR (OIK, DMD, poradnictwo);
 • 30 listopada 2020 r. – film z kampanii Możesz inaczej Przemoc. Tak to się zaczyna: https://www.youtube.com/watch?v=SiWO_eYlr-o ;
 • 1 grudnia 2020 r. – informacja o programie korekcyjno-edukacyjnym i psychologiczno – terapeutycznym:
 • 2 grudnia 2020 r. -kampania społeczna „Pandemia przemocy” Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę ma zwrócić uwagę społeczeństwa na problem przemocy wobec dzieci i zachęcić do reagowania i pomocy
 • w sytuacjach ich krzywdzenia. Więcej na stronie: https://pandemiaprzemocy.fdds.pl/. Wideo zrealizowała agencja BE7 Brand Affection Agencja z Gdańska: https://www.youtube.com/watch?v=eYL6ve6oRGE ;
 • 3 grudnia 2020 r. – dyżur telefoniczny pedagoga w godzinach od 15:00 do 17:00 – informacja stronie www.pcprketrzyn.pl i profilu oficjalnym facebooku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie;
 • 4 grudnia 2020 r. – film z kampanii Niebieskiej Linii – (Nie) bądź miła, nie bądź ofiarą. Konsekwencje płynące z doświadczania przemocy przez dzieci: https://www.youtube.com/watch?v=oKBXLZt0zu8 ;
 • 7 grudnia 2020 r. – plan awaryjny dla osób doświadczających przemocy w rodzinie w epidemii koronawirusa: https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Osobisty_plan_awaryjny_poradnik_0.pdf
 • 8 grudnia 2020 r. – dyżur telefoniczny psychologa od godziny 9:00 do 12:00, więcej informacji na stronie www.pcprketrzyn.pl i profilu oficjalnym facebooku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie;
 • 9 grudnia 2020 r. – film z kampanii Przemoc w Rodzinie Animacja przedstawia różne formy przemocy w relacjach w rodzinie: https://www.youtube.com/watch?v=LXNc45S5nYc ;
 • 10 grudnia 2020 r. – zakończenie kampanii, 10 grudnia jest Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka. Jest to jednocześnie ostatni z 16 Dni Działań Przeciwko Przemocy ze Względu na Płeć. Przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do życia i zdrowia oraz poszanowania godności osobistej.


W szczególności w ramach prowadzonych działań między innymi mieszkańcy mogą poruszać problemy przemocy w rodzinie, poprzez:
1. Dyżur telefoniczny – 89 751 09 00, który prowadzony będzie od 3 grudnia 2020 r. między godz. 15:00 -17:00 oraz 8 grudnia 2020 r. między godz. 9:00 – 12:00.
2. Na adres e-mail: stopprzemocy@pcprketrzyn.pl.
Głównymi organizatorami Kampanii „Białej Wstążki” jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie oraz samorząd powiatu kętrzyńskiego.