Kolejna droga w powiecie kętrzyńskim zostanie zmodernizowana

W ubiegłym tygodniu starosta kętrzyński Michał Kochanowski oraz wicestarosta kętrzyński Andrzej Lewandowski podpisali umowę na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3935N ulicy Pieniężnego w Reszlu”. Przedsięwzięcie jest współfinansowane w ramach tegorocznej edycji Funduszu Dróg Samorządowych oraz przy wsparciu gminy Reszel. Cały koszt inwestycji wyniesie 1 954 531,50 zł.

W ramach planowanego zadania zostaną wykonane m.in.:

  1. Roboty związane z przebudową sieci gazowej.
  2. Budowa sieci deszczowej odwodnienia drogi.
  3. Wykonanie nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów.
  4. Wykonanie oświetlenia ulicznego drogi.

Inwestycja będzie realizowana przez firmę: „Usługi Budowlane i Transportowe, Mariola Deszczyńska”, z siedzibą w Kętrzynie.