Kolejna umowa inwestycyjna podpisana

Kolejna umowa inwestycyjna podpisana

W dniu dzisiejszym została przekazana do realizacji umowa na „Przebudowa drogi powiatowej 1713 N Mołtajny-Barciany na odcinku Mołtajny-Markuzy”. Dokumenty zostały podpisane przez Starostę Powiatu Kętrzyńskiego Jarosława Pieniaka, Wicestarostę  Łukasza Wiśniewskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu–Anny Krystyny Kulickiej. Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów         Sp. z o.o. Oddział Warmińsko-Mazurski. Koszt inwestycji wynosi 1.976.920,50 zł brutto a wykonanie umowy nastąpi do 10 grudnia 2018r.