Kolejna umowa na przebudowę drogi podpisana

Starosta kętrzyński Michał Kochanowski oraz wicestarosta Andrzej Lewandowski podpisali umowę na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1580N na odcinku Dłużec Wielki – droga nr 1981N (km 0+000 do km 3+500)”. Inwestycja jest współfinansowana w ramach tegorocznej edycji Funduszu Dróg Samorządowych. Całkowity koszt przedsięwzięcia w to 3.048 144,12 zł.

Inwestycja będzie realizowana przez konsorcjum firm: Altor” Sp. z o.o., z siedzibą: ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki, partnera Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., z siedzibą ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki.