Kolejna ważna umowa podpisana

Kolejna ważna umowa podpisana

W dniu dzisiejszym została podpisana kolejna umowa  tym razem na  „Przebudowę drogi powiatowej nr 1567N Szczurkowo-Wodukajmy-Sępopol-Glitajny na odcinku Prosna–Suliki”. Dokumenty zostały podpisane przez Starostę Powiatu Kętrzyńskiego Jarosława Pieniaka, Wicestarostę  Łukasza Wiśniewskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Anny Krystyny Kulickiej.  Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. Oddział Warmińsko – Mazurski.  Koszt inwestycji wynosi 725.954,98 zł brutto a wykonanie umowy nastąpi do 30 listopada 2018 r.