Kolejna zdigitalizowana publikacja dotycząca powiatu kętrzyńskiego na stronie CBK

Kolejna zdigitalizowana publikacja dotycząca powiatu kętrzyńskiego na stronie CBK

Pracownicy Centrum Biblioteczno – Kulturalnego Powiatu Kętrzyńskiego (CBK) zdigitalizowali kolejną pozycję. Tym razem jest to publikacja o Liceum Ogólnokształcącym im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie pod tytułem „Nauczyciele i absolwenci opowiadają…”. Wydana została w 1998 r. jako praca zbiorowa pod redakcją Eugeniusza Tokarzewskiego, ówczesnego dyrektora szkoły, który opatrzył ją przedmową. Publikację otwiera artykuł prof. Helmuta Wagnera przybliżający historię szkoły im. Księcia Albrechta i jej absolwenta, poprzedniczki Liceum Ogólnokształcącego (przed 1945 r. w budynku obecnego LO mieściło się męskie gimnazjum im. Księcia Albrechta). Kolejne artykuły są – jak głosi tytuł – napisane przez nauczycieli oraz absolwentów szkoły i mają charakter wspomnieniowy. Publikacja zawiera zdjęcia dyrektorów i nauczycieli oraz wykaz absolwentów szkoły w latach 1945 – 1998. Jest to pierwsza, wydana po 1945 r., zwarta publikacja dotycząca szkoły, którą można pobrać lub oglądać na stronie CBK, w zakładce „Publikacje Powiatu Kętrzyńskiego” lub bezpośrednio na:

https://www.cbk.starostwo.ketrzyn.pl/publikacje-powiatu-ketrzynskiego/

Nadmienić należy, że w przyszłym roku Liceum Ogólnokształcące im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie obchodzi jubileusz 80. rocznicy powstania. W związku z tym szkoła planuje wydać z tej okazji nową publikację.

W najbliższym czasie ukażą się na stronie CBK poszczególne wydania „Niebieskich Zeszytów Historycznych” wydawanych przez Stowarzyszenie „Blusztyn”. Ukazują historię wybranych miejscowości i społeczności naszego powiatu.

Opracowanie: Centrum Biblioteczno-Kulturalne Powiatu Kętrzyńskiego