Kolejne spotkanie konsultacyjne z lokalnymi samorządowcami

Kolejne spotkanie konsultacyjne z lokalnymi samorządowcami

Starosta kętrzyński Michał Kochanowski oraz dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Grzegorz Prokop spotkali się dzisiaj z samorządowcami z terenu powiatu kętrzyńskiego. W ramach konsultacji zostały omówione działania w celu rozdysponowania środków pozyskanych z rezerwy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Fundusze zostaną przeznaczone przede wszystkim na organizację robót publicznych przez poszczególne samorządy. Ponadto omówiono bieżące zagadnienia w zakresie lokalnej współpracy.