Komunikat starosty kętrzyńskiego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Komunikat starosty kętrzyńskiego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

W związku z trwającym stanem epidemii w kraju oraz zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 Starosta Kętrzyński przypomina, że porady z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego nadal świadczone są wyłącznie za pomocą środków porozumiewania się na odległość (zdalnie). Pomoc udzielana jest telefonicznie lub przy pomocy wiadomości e-mail.

Zapisów dokonywać można:

  • pod numerem telefonu (89) 751-17-48;
  • pocztą e-mail: starostwo@starostwo.ketrzyn.pl;
  • na stronie internetowej: https://np.ms.gov.pl/zapisy.

Po uzyskaniu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, anonimową opinię na temat świadczonej porady można przekazać, umieszczając ją w urnie znajdującej się w budynku Starostwa Powiatowego w Kętrzynie, pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Kętrzynie, Plac Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn, pocztą e-mail: starostwo@starostwo.ketrzyn.pl lub telefonicznie pod numerem: (89) 751-17-48.

W celu przeciwdziałania COVID-19 wszystkie stacjonarne punkty nieodpłatnej pomocy prawnej pozostają zamknięte do odwołania. Informacja o przywróceniu ich stacjonarnej działalności zostanie przekazana w odrębnym komunikacie.