Komunikat w sprawie funkcjonowania Szpitala Powiatowego w Kętrzynie

Komunikat w sprawie funkcjonowania Szpitala Powiatowego w Kętrzynie

Szanowni Państwo !

Zgodnie z decyzją Wojewody Województwa Warmińsko-Mazurskiego nr 7/2020 informujemy, że od dnia 12 listopada 2020 r. Szpital Powiatowy w Kętrzynie staje się podmiotem leczniczym przeznaczonym do leczenia pacjentów z COVID-19 tj. szpitalem obserwacyjno-zakaźny. Oznacza to, że w oddziałach szpitalnych będą hospitalizowani pacjenci z pozytywnym wynikiem COVID-19 oraz ze stwierdzonymi chorobami współistniejącymi.

Szczegółowy zakres funkcjonowania szpitala jest dostępny na stronie internetowej placówki.

W związku z zakazem odwiedzin dopuszcza się informowanie osób upoważnionych do otrzymania informacji o stanie zdrowia pacjenta telefonicznie, po uprzedniej weryfikacji rozmówcy z danymi podanymi przez pacjenta do historii choroby.

„Dziękuję kadrze Szpitala w Kętrzynie, pracownicy stanęli na wysokości zadania. Wykonanie decyzji wojewody byłoby niemożliwe, gdyby nie pełne zaangażowanie dyrektora Wojciecha Glinka i personelu naszej placówki. Niezbędne remonty i wyposażenie to sprawa wtórna wobec ryzyka, jakim jest brak rąk do pracy.” – starosta kętrzyński Michał Kochanowski.

Fotografia przedstawia wyposażenie sali przeznaczonej do leczenia pacjentów z COVID-19