Komunikat w sprawie prac obserwacyjno – pomiarowych w ramach „Monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych”

Szanowni Państwo,

Informuję, że na gruntach leśnych, nieleśnych i wodnych wszystkich form własności, w roku 2021, będą prowadzone prace obserwacyjno – pomiarowe w ramach kolejnego cyklu (lata 2021-2022) Monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych realizowanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ) na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

W związku z powyższym proszę o umożliwienie osobom upoważnionym,  przeprowadzenia obserwacji i wykonania pomiarów, na Państwa gruntach.

Zakres monitoringu i siedlisk przyrodniczych objętych umowami wraz z liczbą przewidzianych do monitoringu stanowisk dostępny jest pod adresem:  

http://siedliska.gios.gov.pl/pl/monitoring/zakres/2020-2021

Natomiast lista stanowisk zaplanowanych do monitorowania w latach 2021-2022 wraz z przybliżoną lokalizacją dostępna jest na stronie: http://siedliska.gios.gov.pl/pl/monitoring/lokalizacja-stanowisk

Informacje o projekcie dostępne są również na stronie internetowej Monitoringu Ptaków Polski, pod adresem: https://monitoringptakow.gios.gov.pl/

Starosta Kętrzyński

(-) Michał Kochanowski