Komunikat ws. nieobecności Powiatowego Rzecznika Praw Konsumenta

Komunikat ws. nieobecności Powiatowego Rzecznika Praw Konsumenta

Szanowni konsumenci informujemy, że 25 stycznia 2023 r. Powiatowy Rzecznik będzie nieobecny. Za powstałe niedogodności serdecznie przepraszamy.

Gdzie konsument może uzyskać pomoc prawną w przypadku nieobecności Rzecznika Konsumentów?

INFOLINIA KONSUMENCKA
Tel. 801 – 440 – 220 lub (22) 290 89 16
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH OD 8:00 DO 18:00

KONSUMENCKIE CENTRUM E-PORAD
e-mail porady@dlakonsumentow.pl

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Olsztynie

ul. Dąbrowszczaków 10, 10-540 Olsztyn
tel: (89) 527-27-65, 521-03-93 fax: (89) 527-42-51
e-mail: olsztyn@ih.olsztyn.pl
www.ih.olsztyn.pl

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Olsztynie – Delegatura w Ełk

ul. Chopina 15, 19-300 Ełk,
tel: (87) 621-16-53,
od poniedziałku do piątku 7.30-15.30
e-mail: elk@ih.olsztyn.pl

Federacja Konsumentów

ul. 1 Maja 13, 10-117 Olsztyn,
tel: (89) 535-21-16,
środa 11.00-14.00, piątek 11.00 – 14.00, 17.00 -19.00, sobota 15.00-19.00
e-mail: olsztyn@federacja-konsumentow.org.pl