Kwalifikacja Wojskowa 2023

Kwalifikacja Wojskowa 2023

Kwalifikacja wojskowa to przedsięwzięcie realizowane w ramach współdziałania administracji rządowej i samorządu terytorialnego. Przeprowadza się ją w celu ustalenia zdolności do czynnej służby wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej.

Obowiązkiem stawienia się do kwalifikacji wojskowej objęci są przede wszystkim mężczyźni z rocznika podstawowego 2004 oraz roczników starszych (1999-2003), którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, jak również kobiety, a także ochotnicy tj. osoby w wieku 18-60 lat, jeżeli nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

W 2023 r. siedzibą Powiatowej Komisji Lekarskiej, obejmującej swoim zasięgiem działania cały powiat kętrzyński, jest Internat przy Powiatowym Centrum Edukacyjnym
w Kętrzynie. Powiatowa Komisja Lekarska pracuje w godz. 8:00 ‐ 15:00

Miasto Kętrzyn 22.05 – 30.05.2023 r.
Gmina Korsze 30.05 – 01.06.2023 r.
Gmina i Miasto Reszel 01.06 – 02.06.2023 r.
Urząd Gminy Barciany 02.06 – 06.06.2023 r.
Gmina Srokowo 06.06.2023 r.
Gmina Kętrzyn 07.06 – 12.06.2023 r.
Kobiety 13.06.2023 r.
Dzień dodatkowy 14.06.2023 r.

Dokumenty jakie należy ze sobą zabrać:

  • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości
  • posiadaną dokumentację medyczną,  w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy przed dniem stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej
  • dokument potwierdzający poziom wykształcenia lub pobieranie nauki
  • w przypadku braku możliwości stawienia się w terminie określonym w wezwaniu, dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się