Kwalifikacja Wojskowa w Powiecie Kętrzyńskim

Kwalifikacja Wojskowa w Powiecie Kętrzyńskim

W okresie od 9 sierpnia 2021r. do dnia 19 listopada 2021 r. przeprowadzona zostanie na terenie województwa warmińsko – mazurskiego kwalifikacja wojskowa.

Powiatowa Komisja Lekarska w Kętrzynie rozpocznie pracę 4 października 2021 r. Czynności komisji będą trwały do

9 listopada 2021r. w Internacie Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie przy ul. Poznańskiej 21.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej, w terminie wzywa się:

1. Mężczyzn urodzonych w 2002 r..

2. Mężczyzn urodzonych w latach 1997-2001, którzy nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

3. Osoby urodzone w latach 2000 – 2001, które:

a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej, i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.

4. Kobiety urodzone w latach 1997-2002 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej.

5. Ochotników w wieku miedzy 18 a 24 rokiem życia.

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej przedstawia:

a) dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;

b) dokumentację medyczną dotyczącą chorób przewlekłych lub przebytych urazów;

c) aktualna fotografię o wymiarach 3×4 cm, bez nakrycia głowy;

d) dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Adres, telefon, godziny pracy Komisji – Internat Powiatowego Centrum Edukacji w Kętrzynie, ul. Poznańska 21, 11-400 Kętrzyn, tel. 665 542 005. Godziny pracy Komisji od 7:00 do 15:00.

  Lp.  Miasto/Gmin  Termin stawiennictwa  
1.Gmina Kętrzyn4-8.10.2021r.
2.Miasto Kętrzyn8, 11-15, 18-21.10.2021r.
3.Gmina Barciany21-22.10.2021r.
4.Miasto i Gmina Korsze26-29.10.2021r., 2.11.2021r.
5.Miasto i Gmina Reszel2-5.11.2021r.
6.Gmina Srokowo5, 8.11.2021r.
7.Powiat – kobiety8.11.2021 r.
8.Dzień dodatkowy9.11.20121r.