LXX sesja Rady Powiatu w Kętrzynie

LXX sesja Rady Powiatu w Kętrzynie

Dziś odbyła się  LXX sesja Rady Powiatu w Kętrzynie.
Porządek obrad obejmował m.in. analizę sytuacji oświaty w Powiecie Kętrzyńskim, udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Województwa Warmińsko-Mazurskiego polegającej na przekazaniu opracowanej dokumentacji budowlanej projektowej zadania pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 592N na odcinku Garbno-Banaszki”, stanowisko Rady Powiatu w Kętrzynie w sprawie wspólnej realizacji projektu polegającego na opracowaniu dokumentacji technicznej budowy ścieżek rowerowych na terenie powiatu kętrzyńskiego na trasie Korsze – Reszel – Św. Lipka – Kętrzyn.
W związku z zakończeniem kadencji dla wszystkich radnych zostały wręczone upominki.