Miasto i gmina Korsze zyskało siedemnaście ławek oraz drzewek parkowych

Inwestycja została zrealizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2020 pod nazwą „W zgodzie z naturą. Gościu siądź pod mym liściem, a odpoczni sobie…”. Na realizację zadania
z Budżetu Obywatelskiego Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2020 przeznaczone zostało 25.000,00 złotych. Pomysłodawcą projektu jest Pan Jan Adamowicz.

Budżet obywatelski, zwany również partycypacyjnym, jest demokratycznym procesem, w ramach którego mieszkańcy z terenu powiatu kętrzyńskiego współdecydują o wydatkach publicznych
w perspektywie kolejnego roku budżetowego. Łącznie na zadania przyjęte w ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego Powiatu 85.000,00 złotych.