Minister infrastruktury Rafał Weber odwiedził powiat kętrzyński.

Spotkanie ministra infrastruktury Rafała Webera ze starostą kętrzyńskim Michałem Kochanowskim, radnymi sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego Grzegorzem Prokopem i Pawłem Czemielem, wiceprzewodniczącym Rady Powiatu w Kętrzynie Mirosławem Bobrowskim oraz wójtem gminy Srokowo Markiem Olszewskim odbyło się w miejscowości Silec. Na drodze powiatowej nr 1️602N Lesieniec – Silec realizowany jest obecnie II etap inwestycji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Rozmawiano o potrzebach lokalnych społeczności w modernizowaniu gminnej i powiatowej infrastruktury. Powiat kętrzyński oraz gmina Srokowo wspólnie korzystają z funduszu rozwoju przewozów autobusowych, realizując w ramach wsparcia połączenie Kętrzyn – Srokowo przez Ogródki.

Poniżej fotorelacja ze spotkania: