Nowy Sprzęt w Szpitalu Powiatowym     w Kętrzynie

Nowy Sprzęt w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie

Na wniosek Dyrektora Szpitala Powiatowego w Kętrzynie Jerzego Godlewskiego placówka otrzymała bezpłatnie sprzęt medyczny od Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w postaci Bilirubinometru i Kardiotokografu (KTG).
Bilirubinometr trafił na Pododdział Noworodkowy 4 października br. . Jest nieinwazyjnym miernikiem żółtaczki. Służy do pomiaru zażółcenia tkanki podskórnej noworodków. Urządzenie podaje wynik w formie cyfrowej wartości, która jest bezpośrednio skorelowana z serum bilirubiną noworodków. Koszt aparatu to ok. 20 000 zł.
Natomiast Kardiotokograf zasilił 3 października br. Oddział Ginekologiczno- Położniczy. Umożliwia on monitorowanie akcji serca płodu wraz z jednoczesnym zapisem czynności skurczowej mięśnia macicy. Badanie wykonuję się w ramach opieki przedporodowej. Koszt urządzenia to ok. 25 000 zł.
W niedługim czasie Szpital otrzyma jeszcze z WOŚP nowy aparat ultrasonograficzny, który zasili jeden z oddziałów. Stosowany będzie do obrazowania i diagnostyki wielu narządów wewnętrznych.

Nowy bilirubinometr, który usprawni pracę Pododdziału Noworodkowego:

 

Nowy Kardiotokograf zasilił Oddział Ginekologiczno- Położniczy: