Ogłoszenie Zarządu Powiatu o przetargach na sprzedaż nieruchomości

Ogłoszenie Zarządu Powiatu o przetargach na sprzedaż nieruchomości

Zarząd Powiatu w Kętrzynie ogłasza:

 • trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Karolewo gmina Kętrzyn, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 6/19
  o pow. 0,1277 ha
  ,  dla której  prowadzona jest księga wieczysta OL1K/00031229/6 wraz z udziałem 1/14 części działki nr 6/10 (droga wewnętrzna) o pow. 0,2269 ha, dla której  prowadzona jest księga wieczysta OL1K/00045433/0.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 33 230 zł, wadium – 1 670 zł

Do ceny nieruchomości oznaczonej jako działka nr 6/19 oraz 1/14 części działki nr 6/10 ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony 23 % podatek VAT.

Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się dnia 20 września 2022 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie Pl. Grunwaldzki 1, w pokoju nr 50.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium, które należy wpłacić na konto Starostwa Powiatowego w Kętrzynie w Banku Millennium Nr 10 1160 2202 00000000 6192 5327, do dnia 15 września 2022 r. włącznie. Za dotrzymanie terminu przyjmuje się wpłatę środków na w/w rachunek.

https://bip.starostwo.ketrzyn.pl/system/obj/19982_ogloszenie_6.19_-BIP.pdf

 • trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Karolewo gmina Kętrzyn, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 6/30 o pow. 0,1598 ha, 5/3 o pow. 0,0220 ha, dla których prowadzona jest księga wieczysta OL1K/00031229/6 wraz z udziałem 1/10 części działki nr 6/27 (droga wewnętrzna) o pow. 0,1233 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta OL1K/00045692/3.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 41 760 zł, wadium – 2 090 zł

Do ceny nieruchomości oznaczonej jako działka nr 6/30, 5/3 oraz 1/10 części działki nr 6/27  ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony 23 % podatek VAT.

Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się dnia 20 września 2022 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie Pl. Grunwaldzki 1, w pokoju nr 50. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium, które należy wpłacić na konto Starostwa Powiatowego w Kętrzynie w Banku Millennium Nr 10 1160 2202 00000000 6192 5327, do dnia 15 września 2022 r. włącznie. Za dotrzymanie terminu przyjmuje się wpłatę środków na w/w rachunek.

https://bip.starostwo.ketrzyn.pl/system/obj/19983_ogloszenie_6.30_-BIP.pdf

 • trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Karolewo gmina Kętrzyn, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 6/31 o pow. 0,1598 ha, 5/4 o pow. 0,0180 ha, dla których prowadzona jest księga wieczysta OL1K/00031229/6 wraz z udziałem 1/10 części działki nr 6/27 (droga wewnętrzna) o pow. 0,1233 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta OL1K/00045692/3.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 41 630 zł, wadium – 2 090 zł

Do ceny nieruchomości oznaczonej jako działka nr 6/31, 5/4 oraz 1/10 części działki nr 6/27  ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony 23 % podatek VAT.

Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się dnia 21 września 2022 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie Pl. Grunwaldzki 1, w pokoju nr 50.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium, które należy wpłacić na konto Starostwa Powiatowego w Kętrzynie w Banku Millennium Nr 10 1160 2202 00000000 6192 5327, do dnia 15 września 2022r. włącznie. Za dotrzymanie terminu przyjmuje się wpłatę środków na w/w rachunek.

https://bip.starostwo.ketrzyn.pl/system/obj/19982_ogloszenie_6.19_-BIP.pdf

 • trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Karolewo gmina Kętrzyn, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 6/32 o pow. 0,1465 ha, 5/5 o pow. 0,0184 ha, dla których prowadzona jest księga wieczysta OL1K/00031229/6 wraz  z udziałem 1/10 części działki nr 6/27 (droga wewnętrzna) o pow. 0,1233 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta OL1K/00045692/3.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 38 340 zł, wadium – 1 920 zł

Do ceny nieruchomości oznaczonej jako działka nr 6/32, 5/5 oraz 1/10 części działki nr 6/27  ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony 23 % podatek VAT.

Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się dnia 21 września 2022 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie Pl. Grunwaldzki 1, w pokoju nr 50. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium, które należy wpłacić na konto Starostwa Powiatowego w Kętrzynie w Banku Millennium Nr 10 1160 2202 00000000 6192 5327, do dnia 15 września 2022r. włącznie. Za dotrzymanie terminu przyjmuje się wpłatę środków na w/w rachunek.

https://bip.starostwo.ketrzyn.pl/system/obj/19985_ogloszenie_6.32_-BIP.pdf

 • trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Karolewo gmina Kętrzyn, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 6/33
  o pow. 0,1944 ha,
  5/6 o pow. 0,0310 ha, dla których prowadzona jest księga wieczysta OL1K/00031229/6 wraz  z udziałem 1/10 części działki nr 6/27 (droga wewnętrzna) o pow. 0,1233 ha, dla których prowadzona jest księga wieczysta OL1K/00045692/3.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 50 660 zł, wadium – 2 540 zł

Do ceny nieruchomości oznaczonej jako działka nr 6/33, 5/6 oraz 1/10 części działki nr 6/27  ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony 23 % podatek VAT.

Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się dnia 22 września 2022 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie Pl. Grunwaldzki 1, w pokoju nr 50. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium, które należy wpłacić na konto Starostwa Powiatowego w Kętrzynie w Banku Millennium Nr 10 1160 2202 00000000 6192 5327,  do dnia 15 września 2022 r. włącznie. Za dotrzymanie terminu przyjmuje się wpłatę środków na w/w rachunek.

https://bip.starostwo.ketrzyn.pl/system/obj/19986_ogloszenie_6.33_-_BIP.pdf

Ogłoszenia  o przetargach  podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń
 w siedzibie  Starostwa Powiatowego w Kętrzynie,  opublikowane w  Biuletynie Informacji Publicznej  Starostwa Powiatowego w Kętrzynie pod adresem https://bip.starostwo.ketrzyn.pl/ w zakładce Tablica ogłoszeń-Nieruchomości, na stronie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie pod adresem http://starostwo.ketrzyn.pl/ oraz na stronie https://monitorurzedowy.pl/.

Szczegółowe informacje o warunkach przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie
w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Pl. Grunwaldzki 1 pok. Nr 6 lub telefonicznie pod numerem (89) 751 17 35. Organizator przetargu zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu
w przypadku wystąpienia ważnych powodów.

Informacja o przetwarzaniu Państwa danych znajduje się pod adresem: http://bip.starostwo.ketrzyn.pl/10074/Ochrona_Danych_Osobowych/ oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Kętrzynie.

Ikona działki na sprzedaż Karolewo fot. 1
Ikona działki na sprzedaż Karolewo fot. 2