Omówienie współpracy przygranicznej w zakresie  rekultywacji i melioracji

Omówienie współpracy przygranicznej w zakresie rekultywacji i melioracji

             Jednym z ważnych obszarów naszej dotychczasowej współpracy Powiatu Kętrzyńskiego z Administracją Obwodu Kaliningradzkiego jest rekultywacja terenu wzdłuż granicy państwowej z Federacją Rosyjską (ok 18 km) . Temat transgranicznych cieków wodnych, wielokrotnie podnoszony ostatnio, pozostaje niezwykle istotny. Tylko dzięki wspólnym wysiłkom możemy rozwiązać ten ważny problem dla obu naszych regionów.

             W celu nawiązania skuteczniejszych kontaktów zawodowych Starosta Kętrzyński Michał Kochanowski zorganizował w dniach 24-25 października 2019 r., spotkanie robocze, na które zaproszono specjalistów ds. rekultywacji i melioracji terenu z Administracji Obwodu Kaliningradzkiego tj. Siergieja Władimirowicza Busurkina Wiceministra Rolnictwa Obwodu Kaliningradzkiego oraz Demkova Vadima Vladimirovicza – Kierownika Wydziału Melioracji Ministerstwa Rolnictwa Obwodu Kaliningradzkiego.

W pierwszym dniu wizyty odbył się rekonesans terenu, natomiast drugiego dnia miało miejsce spotkanie, na którym został omówiony aktualny stan drożności cieków wodnych.

Główne założenia spotkania to: ustalenia konkretnych prac melioracyjnych mających na celu rozwiązanie zaistniałej sytuacji i przywrócenie właściwego funkcjonowania urządzeń melioracyjnych na gruntach rolnych, stanowiących jednocześnie tereny przygraniczne.