Otwarcie sali gimnastycznej

Otwarcie sali gimnastycznej

Sala gimnastyczna przy Zespole Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej gotowa do użytku. Dzisiaj nastąpiło jej uroczyste otwarcie. To inwestycja, na którą uczniowie czekali bardzo długo. Przedsięwzięcie pn. „Przebudowa i remont przyszkolnej hali sportowej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych wraz z wyposażeniem przy ul. Wojska Polskiego 12 w Kętrzynie” sfinansowano z rekordowej dotacji w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i wyniosło prawie 1000 000 zł. Projekt remontu zakładał m.in. prace budowlane, wymianę parkietu, konserwację poszycia dachowego, remont elewacji oraz prace sanitarne i elektryczne.

Uroczystość było okazją do wręczenia stypendiów za wysokie wyniki w nauce. 46 uczniów odebrało wyróżnienie z rąk przedstawicieli samorządu Powiatu Kętrzyńskiego.

W wydarzeniu udział wzięli m.in. starosta kętrzyński Michał Kochanowski, Przewodnicząca Rady Powiatu w Kętrzynie Urszula Baraniecka, wicestarosta Andrzej Lewandowski, zastępca burmistrza Miasta Kętrzyn Maciej Wróbel, Radni Rady Powiatu w Kętrzynie, dyrektorzy szkół oraz uczniowie.