Pierwsza w historii zdalna sesja Rady Powiatu w Kętrzynie

Pierwsza w historii zdalna sesja Rady Powiatu w Kętrzynie

W czwartek 29 października 2020 r. po raz pierwszy w historii powiatu kętrzyńskiego przeprowadzona została całkowicie zdalnie XXVII sesja Rady Powiatu w Kętrzynie. Taki tryb obrad organu stanowiącego związany był z trwającą epidemią koronawirusa. Przygotowana forma zapewniła większe bezpieczeństwo wszystkim radnym oraz mieszkańcom naszego powiatu.
Podczas obrad starosta kętrzyński Michał Kochanowski oraz wicestarosta Andrzej Lewandowski poinformowali m.in. o prowadzonych działaniach skierowanych na zwalczanie skutków pandemii, o pozyskanych środkach finansowych przeznaczonych na Dom Pomocy Społecznej w Kętrzynie oraz o sytuacji Szpitala Powiatowego w Kętrzynie.
Dodatkowo podczas posiedzenia XXVII sesji Rady Powiatu w Kętrzynie przedstawiono „Raport o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Kętrzyńskim w roku szkolnym 2019/2020”, „Informację na temat analizy i oceny rynku pracy oraz poziomu bezrobocia w Powiecie Kętrzyńskim” oraz ” Informację na temat działalności inspekcji, służb i straży na terenie Powiatu Kętrzyńskiego oraz informacja na temat bezpieczeństwa publicznego w Powiecie Kętrzyńskim”.
W podsumowaniu radni poddali głosowaniu uchwały m.in.:

  • w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/186/2020 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia do realizacji w 2020 roku zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
  • w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2021;
  • w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie;
  • w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szpitala Powiatowego w Kętrzynie;
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2020 – 2035;
  • zmian w budżecie powiatu na 2020 rok.

Transmisję XXVII sesji Rady Powiatu w Kętrzynie można było obejrzeć on-line na portalu społecznościowym facebook powiat kętrzyński. Nagranie z obrad XXVII sesji Rady Powiatu w Kętrzynie zamieszczone zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kętrzynie.