Podpisanie umów w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

Podpisanie umów w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

Artur Chojecki Wojewoda Warmińsko-Mazurski podpisał umowy w ramach Funduszu Dróg Samorządowych z władzami Powiatu Kętrzyńskiego, Miasta Kętrzyn, Gminą Kętrzyn i Gminą Barciany o udzielenie dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

W uroczystym podpisaniu umowy uczestniczyli: Ryszard Niedziółka Burmistrz Miasta Kętrzyn, Michał Kochanowski Starosta Kętrzyński, Andrzej Lewandowski Wicestarosta, Marta Kamińska Wójt Gminy Barciany, Paweł Bobrowski Wójt Gminy Kętrzyn.

A oto zadania, które otrzymały dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w Powiecie Kętrzyńskim:

1. Remont drogi powiatowej nr 1691N na odcinku Babieniec-Worpławki-Reszel (2019)

2. Przebudowa drogi nr 1602N Lesieniec-Silec w kierunku Surwile (2019)

3.  Przebudowa drogi powiatowej nr 1989N Głowbity-Łankiejmy – etap I (2019/2020)

4.  Przebudowa drogi powiatowej nr 1701N Garbno-Skandawa (dł. 5,3 km) – etap III (2019/2020)

5.  Przebudowa drogi powiatowej nr 3803N ul. Budowlana w Kętrzynie (2019/2020)

6.  Przebudowa drogi powiatowej 1582N Tołkiny-Filipówka (dr. woj. nr 594) na odcinku Starynia-Tołkiny (2019/2020)

7.  Przebudowa drogi powiatowej nr 1396N Sępopol-Lwowiec na odcinku od km 4+486 do km 6+570 (2019/2020)