Podsumowanie I Powiatowego Konkursu Plastycznego pod hasłem MOJA MIEJSCOWOŚĆ, MÓJ REGION, MOJA MAŁA OJCZYZNA  – ŚWIAT OCZAMI NIEPEŁNOSPRAWNYCH ARTYSTÓW Kętrzyn 2019 r.

Podsumowanie I Powiatowego Konkursu Plastycznego pod hasłem MOJA MIEJSCOWOŚĆ, MÓJ REGION, MOJA MAŁA OJCZYZNA – ŚWIAT OCZAMI NIEPEŁNOSPRAWNYCH ARTYSTÓW Kętrzyn 2019 r.

Dnia 17 maja 2019 r. odbyło się rozstrzygnięcie I Powiatowego Konkursu Plastycznego pod hasłem „Moja miejscowość, mój region, moja mała ojczyzna – świat oczami niepełnosprawnych artystów”, zorganizowanego przez Stowarzyszenie na  Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin „RAZEM”
 
w Kętrzynie przy wsparciu finansowym Starostwa Powiatowego w Kętrzynie.

       Na konkurs plastyczny wpłynęło 28 prac z 4 placówek, tj. Miejskiego Przedszkola Integracyjnego „Malinka”,  Warsztatów Terapii Zajęciowej, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. św. Jana Pawła II oraz Środowiskowego Domu Samopomocy.

      Komisja Konkursowa w składzie: p. Justyna Kamińska – plastyk z KCK, p. Aneta Katarzyna Dunaj – dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. św. Jana Pawła II w Kętrzynie, p.  Dorota Korneluk – prezes Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin „RAZEM” oraz
p. Adriana Tokarska – nauczyciel plastyki i koordynator konkursu, dokonała oceny prac konkursowych
i przyznała nagrody w następujących kategoriach wiekowych: przedszkole, uczniowie klas I-III szkoły podstawowej, uczniowie klas VI-VIII szkoły podstawowej i III gimnazjum, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i dorośli.

Uroczyste wręczenie nagród oraz otwarcie wystawy pokonkursowej odbyło się 6.06.2019 r. podczas 
„X  Wojewódzkiego Integracyjnego Przeglądu Teatrów Amatorskich – W krainie baśni, mitów i legend…”.

Składamy gorące  podziękowania wszystkim uczestnikom powiatowego  konkursu plastycznego,
 ich opiekunom za zaangażowanie,  pomoc i opiekę artystyczną,
 a zwycięzcom serdecznie gratulujemy!!!

Tekst: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Pawła II w Kętrzynie