Poprawa bezpieczeństwa pieszych na drogach samorządowych

Poprawa bezpieczeństwa pieszych na drogach samorządowych

Starosta kętrzyński Michał Kochanowski oraz wicestarosta Andrzej Lewandowski podpisali trzy umowy z Warmińsko-Mazurskim Urzędem Wojewódzkim na dofinansowanie zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych. Łączna wartość planowanych inwestycji wynosi ponad 90 tys. zł.

Zadania, które otrzymały 80% dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dotyczą inwestycji pod nazwą:

  • „Wykonanie (budowa) przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania drogi powiatowej nr 1735 N Kętrzyn – Sławkowo – Nakomiady – z drogą podporządkowaną”, w miejscowości Nowa Wieś Kętrzyńska – dofinansowanie w kwocie 52 011,97 zł (całkowity koszt inwestycji – 66 264,96 zł).
  • „Budowa oświetlenia przy przejściu dla pieszych na drodze powiatowej nr 1398N w miejscowości Frączkowo”, dofinansowanie w kwocie 12 877,60 zł (całkowity koszt inwestycji – 16 097,00 zł).
  • „Rozbudowa oświetlenia istniejącego przejścia dla pieszych w miejscowości Mołtajny”, dofinansowanie w kwocie 7 398,40 (całkowity koszt inwestycji – 9 248,00 zł).

Przedsięwzięcia realizowane będą przy współpracy Gminy Barciany i Gminy Kętrzyn. Wspólne działania mają znaczący wpływ na poprawę bezpieczeństwa na drogach powiatu kętrzyńskiego.

Zdjęcie przedstawia starostę kętrzyńskiego Michała Kochanowskiego oraz wicestarostę Andrzeja Lewandowskiego
zdjęcie przedstawia umowę