Porozumienie z Cechem Rzemiosł Różnych w Kętrzynie podpisane

Porozumienie z Cechem Rzemiosł Różnych w Kętrzynie podpisane

W dniu 7 listopada 2019 roku doszło do podpisania porozumienia między Powiatowym Centrum Edukacyjnym a Cechem Rzemiosł Różnych w Kętrzynie. PCE reprezentował Dyrektor Marek Moszyk, zaś w imieniu pracodawców podpis złożył Starszy Cechu Czesław Chylak. Strony porozumienia zadeklarowały podjęcie współpracy w zakresie: dualnego kształcenia uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia – pracowników młodocianych, polegającego na uczęszczaniu do Szkoły uczniów celem zdobycia wiedzy teoretycznej ogólnokształcącej i skierowaniu do ośrodka w celu zdobycia wiedzy teoretycznej zawodowej, a praktycznej u pracodawców, wspólnego organizowania imprez, których celem będzie promowanie idei zdobywania wiedzy i umiejętności poprzez kształcenie dualne, wzajemnego wspierania się w dążeniu do podnoszenia efektywności podejmowanych działań w procesach wychowawczych uczniów-pracowników młodocianych, wspólnego wypracowywania metod kształcenia we wszystkich zawodach poszukiwanych na rynku pracy. Podpisanie takiego porozumienia jest wynikiem wcześniejszych ustaleń i negocjacji wynikających z troski o kształt szkolnictwa zawodowego. Obie strony wyraziły tym samym chęć wzajemnego wsparcia i pomocy w działaniach podejmowanych na rzecz przemyślanego i efektywniejszego przygotowania młodych ludzi do wykonywania zawodu i radzenia sobie na współczesnym rynku pracy.

Tekst: Małgorzata Hrycenko – doradca zawodowy