Porządek III sesji VI kadencji Rady Powiatu w Kętrzynie

Porządek III sesji VI kadencji Rady Powiatu w Kętrzynie

Porządek III sesji
VI kadencji Rady Powiatu w Kętrzynie
13 grudnia 2018 roku (czwartek), godz. 14:30
Sala Kominkowa (nr 47)
Starostwa Powiatowego w Kętrzynie, Pl. Grunwaldzki 1

1. Otwarcie III sesji Rady Powiatu w Kętrzynie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmian.
3. Sprawozdanie Starosty Kętrzyńskiego z prac Zarządu Powiatu w Kętrzynie w okresie międzysesyjnym.
4. Zapytania do Starosty Kętrzyńskiego i członków Zarządu Powiatu po złożonym sprawozdaniu.
5. Interpelacje i zapytania.
6. Odpowiedzi na zadane zapytania do Starosty Kętrzyńskiego i członków Zarządu Powiatu.
7. Informacja na temat funkcjonowania Szpitala Powiatowego w Kętrzynie.
8. Informacja na temat realizacji umów z partnerami zagranicznymi.
9. Informacja o działalności związków i stowarzyszeń, w których uczestniczy Powiat Kętrzyński.
10. Sprawy różne, zapytania i wolne wnioski.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) ustalenia wynagrodzenia Starosty Kętrzyńskiego;
b) zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich w Powiecie Kętrzyńskim;
c) wystąpienia Powiatu Kętrzyńskiego ze stowarzyszenia o nazwie Związek Powiatów Polskich;
d) organizacji z Gminą Miejską Kętrzyn pozaszkolnych punktów katechetycznych oraz udziału w kosztach ich funkcjonowania w roku szkolnym 2018/2019;
e) zatwierdzenia programu naprawczego Szpitala Powiatowego w Kętrzynie;
f) upoważnienia Zarządu Powiatu w Kętrzynie do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu;
g) powierzenia przez Powiat Kętrzyński zadania publicznego polegającego na bieżącym utrzymaniu dróg kategorii powiatowej położonych na terenie miasta Reszel;
h) uchylenia Uchwały Nr LXIX/499/2018 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie powierzenia przez Powiat Kętrzyński zadania publicznego polegającego na zimowym utrzymaniu dróg kategorii powiatowej położonych na terenie Gminy Barciany;
i) zmiany uchwały Nr LX/433/2018 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2018 – 2034;
j) zmian w budżecie powiatu na rok 2018.
12. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Powiatu z 29 listopada 2018 r.
13. Zamknięcie III sesji Rady Powiatu w Kętrzynie.