Porządek XI sesji VI kadencji Rady Powiatu w Kętrzynie

Porządek XI sesji VI kadencji Rady Powiatu w Kętrzynie

Porządek XI sesji

VI kadencji Rady Powiatu w Kętrzynie

       11 lipca 2019 roku (czwartek), godz. 14.00

Sala Kominkowa (nr 47)

Starostwa Powiatowego w Kętrzynie, Pl. Grunwaldzki 1

  1. Otwarcie XI sesji Rady Powiatu w Kętrzynie i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmian.
  3. Sprawozdanie Starosty Kętrzyńskiego z prac Zarządu Powiatu w Kętrzynie w okresie międzysesyjnym.
  4. Zapytania do Starosty Kętrzyńskiego i członków Zarządu Powiatu po złożonym sprawozdaniu.
  5.   Odpowiedzi na zadane zapytania do Starosty Kętrzyńskiego i członków Zarządu Powiatu.
  6. Interpelacje i zapytania.
  7. Sprawy różne, zapytania i wolne wnioski.
  8. Analiza i ocena rynku pracy i poziomu bezrobocia w Powiecie Kętrzyńskim.  
  9. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Kętrzyńskiego, od dnia 1 września 2019 roku;

b) założenia Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kętrzynie;

c) zmiany Uchwały Nr V/47/2019 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie trybu przedstawiania wniosków o nadanie tytułu „Za zasługi dla Powiatu Kętrzyńskiego” i zasad jego nadawania oraz przyjęcia wzoru statuetki pamiątkowej i wzoru jej miniatury;

d) ustanowienia znaku promocyjnego (logo) Powiatu Kętrzyńskiego oraz zasad jego wykorzystywania;

e) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2019 – 2034;

f) zmian w budżecie powiatu kętrzyńskiego na 2019 rok;

g) rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Zespołu Szkół im. Marii Curie – Skłodowskiej w Kętrzynie.

10. Stanowisko Rady Powiatu w sprawie poparcia budowy drogi ekspresowej S16 na odcinku Mrągowo – Orzysz – Ełk.

11. Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Powiatu w dniu 13 czerwca 2019 r.

12. Zamknięcie XI sesji Rady Powiatu w Kętrzynie.