Posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kętrzynie

Posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kętrzynie

Podczas wczorajszego posiedzenia Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kętrzynie, m.in. pozytywnie zaopiniowano projekt „Programu Współpracy Powiatu Kętrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”. Dokument jest dostępny w zakładce organizacje – program współpracy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej zakładka organizacje pozarządowe – konsultacje społeczne. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w Otwartych Konkursach Ofert na 2019 rok oraz współpracą z Powiatem Kętrzyńskim, do zapoznania się z dokumentem.