Powiat Kętrzyński otrzymał kolejne promesy

Powiat Kętrzyński otrzymał kolejne promesy

Wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki wraz parlamentarzystami wręczyli samorządowcom z terenu powiatu kętrzyńskiego promesy na kwotę niemal 25 mln złotych. Wydarzenie miało miejsce 21 września br. w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie. Otrzymane wsparcie zostało przekazane w ramach VI edycji Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych – PGR. Stronę rządową oprócz wojewody reprezentowali poseł na Sejm Iwona Arent, poseł na Sejm Jerzy Małecki oraz senator RP Małgorzata Kopiczko. Starosta kętrzyński Michał Kochanowski odebrał z rąk Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Artura Chojeckiego promesy w wysokości 1 960 000 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1567N Szczurkowo – Wodukajmy – Sępopol – Glitajny – etap II” oraz kwotę 1 960 000 zł na zadanie pn. „Poprawa parametrów techniczno – użytkowych drogi powiatowej nr1580N Studzieniec – Korsze – Równina Górna na odcinku Studzieniec – Dłużec Wielki”. Otrzymane wsparcie finansowe stanowi 98% dofinansowania planowanych inwestycji.

Wsparcie dla poszczególnych samorządów:

1) gmina miejska Kętrzyn
a) ,,Remont Szkoły Podstawowej nr 1 wraz z przyległą infrastrukturą przy ul. Wojska Polskiego 9 w Kętrzynie” – 4 999 960,00 zł;

b) ,,Wymiana nawierzchni z trawy syntetycznej na boisku do piłki nożnej przy ul. Kazimierza Wielkiego w Kętrzynie” – 1 999 999,00 zł.

2) gmina Barciany
a) ,,Modernizacja świetlicy wiejskiej w Radoszach” – 499 999,00 zł;
b) ,,Modernizacja dróg w miejscowościach Michałkowo i Garbno” – 1 997 994,00 zł.

3) gmina Korsze
a) ,,Budowa świetlic wiejskich miejscowości Glitajny i Głowbity” – 1 274 000,00 zł;
b) ,,Przebudowa i budowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Korsze” – 1 225 000,00 zł.

4) gmina Reszel – ,,Zapewnienie bezpieczeństwa dostaw ciepła systemowego dla mieszkańców, przedsiębiorstw i instytucji z terenu miasta Reszel” – 3 920 000,00 zł.

5) gmina Srokowo
a) ,,Remont dróg gminnych w miejscowości Srokowo, ul. Wiejska oraz ul. Zielona” – 1 568 000, 00 zł;
b) ,,Remont drogi gminnej dz.nr778/1,789,780,799(ul. Traugutta w Srokowie)” – 780 000, 00 zł.

6) gmina wiejska Kętrzyn
a) ,,Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Filipówka” – 2 105 000, 00 zł;
b) ,,Przebudowa 2 dróg w miejscowości Nowa Wiś Kętrzyńska” – 421 000,00 zł.

Dziękujemy parlamentarzystom reprezentującym nasz okręg w Sejmie i w Senacie oraz panu Wojewodzie Warmińsko – Mazurskiemu Arturowi Chojeckiemu za stałe wspieranie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych.