Powiat kętrzyński otrzymał wsparcie finansowe z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Powiat kętrzyński otrzymał wsparcie finansowe z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Niemal 8 milionów złotych otrzymał powiat kętrzyński z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Ten kolejny duży zastrzyk pieniędzy pozwoli władzom samorządowym zrealizować kolejne ważne inwestycje. Otrzymane środki zostaną przeznaczone na realizację następujących zadań:

a) budowę Zakładu Aktywności Zawodowej

Zakład powstanie przy ul. Wileńskiej w Kętrzynie. Zgodnie z założeniami zatrudnienie w obiekcie znajdzie 35 pracowników niepełnosprawnych (osób niepełnosprawnych – ON) oraz 15 osób będzie stanowiło personel zakładu. Inwestycja obejmie zagospodarowanie terenu wraz z przyłączami i infrastrukturą techniczną. W skład bazy lokalowej (900 m2) wchodzić będzie: pralnia wodna, pracownia cateringowa, prowadzone będą usługi niszczenia dokumentów i rozbiórki sprzętu elektronicznego, usługa pielęgnacji zieleni i prac porządkowych, sala urodzinowa dla dzieci, stołówka, kuchnia i jadalnia, rehabilitacja, gabinety kadry/specjalistów, pomieszczenia socjalne i sanitarne.

b) przebudowa drogi powiatowej nr 1707N Drogosze-Garbno

Inwestycja będzie polegać na wykonaniu nowej nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z wymianą podbudowy. Zaprojektowano jezdnię o szerokości 5m z obustronnymi poboczami o szerokości 0,5m, wyspy dzielące jezdnię przed obszarami zabudowanymi.

c) przebudowę i remont przyszkolnej hali sportowej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych przy Zespole Szkół im. Marii Curie – Skłodowskiej w Kętrzynie.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to program bezzwrotnego wsparcia dla samorządów, których przychody zostały uszczuplone przez pandemię. Pieniądze pochodzą z funduszu COVID-19. To ogromny impuls inwestycyjny dla regionów.