Powiatowy Rzecznik Konsumentów przyjmuje

Powiatowy Rzecznik Konsumentów udziela informacji i porad konsumenckich w czwartki, w godzinach 7.00-15.00. Do odwołania, informacje i porady będą udzielanie wyłącznie telefonicznie pod numerem telefonu: 780-085-246 oraz za pośrednictwem poczty e-mail: daria.demczuk-waszkiewicz@starostwo.ketrzyn.pl

Konsumenci mają także możliwość skorzystania z bezpłatnych informacji i porad konsumenckich za pośrednictwem Infolinii Konsumenckiej, prowadzonej przez Fundację Konsumentów tel. 801 440 220 oraz 22 290 89 16 (od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 18:00, opłata wg taryfy operatora).