Powołanie doradców metodycznych do Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kętrzynie

Powołanie doradców metodycznych do Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kętrzynie

1 sierpnia 2019 został utworzony Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kętrzynie. Od 2 września ma on siedzibę przy ulicy Pocztowej 11 na drugim piętrze. Zadaniem PODN jest prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli, kadry kierowniczej szkół i placówek oraz podejmowanie i realizacja działań na rzecz doradztwa metodycznego i doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela.

Warmińsko- Mazurski Kurator Oświaty przygotowuje plan sieci doradztwa metodycznego, w którym Powiatowy Ośrodek Doradztwa Nauczycieli w Kętrzynie obejmie nauczycieli dwu powiatów: kętrzyńskiego i mrągowskiego. Trwa nabór na doradców metodycznych. We wtorek 17 września pierwsi doradcy PODN w Kętrzynie odebrali akty powierzenia z rąk Warmińsko- Mazurskiego Wicekuratora Oświaty pana Wojciecha Cybulskiego i dyrektora PODN w Kętrzynie Danuty Machnio.

Ci doradcy metodyczni to:

Alicja Biała– wychowanie fizyczne

Krystyna Maria Bujnowska– edukacja wczesnoszkolna

Teresa Ćwikowska– wychowanie w internacie

Aneta Dunaj– kształcenie specjalne

Marta Kragiel– biologia i fizyka.

 Tekst:  Danuta Machnio