Powołano Powiatową Radę Społeczną do Spraw Osób Niepełnosprawnych II Kadencji

Powołano Powiatową Radę Społeczną do Spraw Osób Niepełnosprawnych II Kadencji

18 sierpnia starosta kętrzyński Michał Kochanowski wręczył powołania członkom Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Rada składa się z pięciu osób, które
są przedstawicielami działających na terenie powiatu kętrzyńskiego organizacji pozarządowych i innych instytucji.

Skład Rady:

1. Bogumiła Bzdera

2. Iwona Fryc-Konkol

3. Patrycja Waszczuk-Ćwik

4. Grażyna Kocisz

5. Krystyna Bielińska

Zadania Rady:

1. Inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:

a) integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,

b) realizacji praw osób niepełnosprawnych.

2. Opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

3. Ocena realizacji programów.

4. Opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Na zdjęciu Starosta Kętrzyński Michał Kochanowski
Na zdjęciu Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie
na zdjęciu Radni Rady społecznej do osób niepełnosprawnych
zdjęci powołania członków do rady społecznej
na zdjęciu starosta kętrzyński Michał Kochanowski i członek Powiatowej rady społecznej do osób niepełnosprawnych
na zdjęciu starosta kętrzyński Michał Kochanowski i członek Powiatowej rady społecznej do osób niepełnosprawnych