Projekt „Cyberbezpieczny samorząd” w powiecie kętrzyńskim

Projekt „Cyberbezpieczny samorząd” w powiecie kętrzyńskim

Powiat kętrzyński otrzymał dofinansowanie na projekt pn. „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Kętrzyńskim” w wysokości 850.000,00 zł w ramach konkursu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd” realizowanego z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.
Powiat Kętrzyński uzyskał – 850 000 zł, w tym wkład:
– środki UE – 688 500,00 zł
– środki BP – 161 500,00 zł.

Projekt ma celu wsparcie transformacji cyfrowej prowadzonej w Starostwie Powiatowy w Kętrzynie przez realizację przedsięwzięć z systemu cyberbezpieczeństwa poprzez wsparcie rozwoju umiejętności cyfrowych jednostki w tym szkolenie informatyków oraz pracowników starostwa.
Projekt „Cyberbezpieczny samorząd” ma na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Jednostek Samorządu Terytorialnego poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych. Projekt realizowany jest przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa (Beneficjent Projektu) w Partnerstwie z NASK (Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy).