Promesa dla Powiatu Kętrzyńskiego

Promesa dla Powiatu Kętrzyńskiego

Starosta Kętrzyński Michał Kochanowski  odebrał w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie z rąk Artura Chojeckiego Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Promesę przyznaną decyzją Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dla Powiatu Kętrzyńskiego w wysokości 805 tys. zł na dwa zadania inwestycyjne w ramach środków przeznaczonych na usuwanie zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej.

Otrzymana Promesa jest wynikiem tego, iż  Powiat Kętrzyński wystąpił z wnioskiem o dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem lub odbudową obiektu budowlanego zniszczonego lub uszkodzonego w związku z wystąpieniem w okresie od 30 października do 06 listopada 2017 r. zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej w postaci deszczu nawalnego, które dotyczą:

Remontu mostu przez rzekę Guber w ciągu drogi powiatowej nr 1398N w km 4+841 koło miejscowości Krelikiejmy – całkowity koszt inwestycji 707.238,00 zł przy czym koszt dofinansowania 435.790,00 zł;

Rozbiórki starego i budowy nowego mostu przez rzekę Sołkę w ciągu drogi powiatowej nr 1398N
w km 10+700 koło miejscowości Silginy – całkowity koszt inwestycji 564.042,00 zł przy czym koszt dofinansowania 369.210,00 zł.

Foto: Kamil Olszewski