Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych 2018

Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych 2018

Celem Przeglądu Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych 2018 była prezentacja dorobku artystycznego podopiecznych instytucji wspierających osoby z niepełnosprawnościami. Warto zaznaczyć, że bardzo ważna jest integracja tego środowiska, kształtowanie jego pozytywnego wizerunku w społeczności lokalnej poprzez stwarzanie możliwości prezentacji umiejętności wokalnych, teatralnych, muzycznych i kabaretowych. Realizacja zadania została dofinansowana ze środków Powiatu Kętrzyńskiego. W pokazie udział wzięli Burmistrz Miasta Kętrzyn Krzysztof Hećman, Wicestarosta Powiatu Kętrzyńskiego Łukasz Wiśniewski, Przewodniczący Rady Powiatu Zbigniew Olenkowicz oraz członek Zarządu Powiatu Dagmara Iwaniuk.
W Przeglądzie wzięło udział 15 zespołów:
1. Środowiskowy Dom Samopomocy z Lidzbarka Warmińskiego
2. Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy z Lidzbarka Warmińskiego
3. Warsztat Terapii Zajęciowej z Ełku
4. Warsztat Terapii Zajęciowej z Gołdapi
5. Warsztat Terapii Zajęciowej z Kowalewa Pomorskiego
6. Warsztat Terapii Zajęciowej z Nidzicy
7. Zespół działający przy Polskim Stowarzyszeniu Niepełnosprawnych LitPolinva z Wilna
8. Warsztat Terapii Zajęciowej ze Stoczka Łukowskiego
9. Warsztat Terapii Zajęciowej z Olecka
10. Warsztat Terapii Zajęciowej z Rynu
11. Warsztat Terapii Zajęciowej z Elbląga
12. Środowiskowy Dom Samopomocy z Kętrzyna
13. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy z Kętrzyna
14. Środowiskowy Dom Samopomocy z Reszla
15. Warsztat Terapii Zajęciowej w Kętrzynie
Ogólna liczba osób uczestnicząca w Przeglądzie Twórczości Osób Niepełnosprawnych TAN 2018 została oszacowana na około 350 osób.