Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu kętrzyńskiego

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu kętrzyńskiego

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji zlokalizowane na terenie powiatu kętrzyńskiego w roku 2021.

Punkt nr 1. Starostwo Powiatowe w Kętrzynie, Pl. Grunwaldzki 1, pokój nr 16:

  • poniedziałek w godz. 12:00 – 16:00,
  • od wtorku do piątku w godz. 11:00 – 15:00.

Punkt nr 2. Punkt prowadzony przez Lokalną Grupę Działania „Barcja”, organizację pozarządową wyłonioną w ramach otwartego konkursu ofert.

AdresDni dyżurówGodziny dyżurówUsługa
Starostwo Powiatowe
w Kętrzynie
Pl. Grunwaldzki 1 11-400 Kętrzyn
Poniedziałek08:00-12:00Nieodpłatna pomoc prawna
Wtorek07:00-11:00Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
Środa07:00-11:00Nieodpłatna pomoc prawna
Czwartek07:00-11:00Nieodpłatna pomoc prawna
Urząd Miejski
w Korszach
ul. Adama Mickiewicza 13 11-430 Korsze
Piątek07:00-11:00Nieodpłatna pomoc prawna

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr (89) 751 – 17 – 48, email: starostwo@starostwo.ketrzyn.pl oraz stronę internetowa: https://np.ms.gov.pl/ .