Rozpoczynamy realizację kolejnych inwestycji

Rozpoczynamy realizację kolejnych inwestycji

Od dwóch dni podpisujemy umowy na kolejne inwestycje:

Przebudowa drogi nr 1602N Lesieniec-Silec w kierunku Surwile

Dofinansowanie w wysokości 50% wartości zadania z Funduszu Dróg Samorządowych

Wykonawca: Konsorcjum: 1) LIDER: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., z siedzibą ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki,

2) PARTNER: „Altor” Sp. z o.o., z siedzibą: ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki,

Termin zakończenia:  15 listopada 2019 r.

Wartość: 547.326,35 zł

Przebudowę drogi powiatowej nr 3803N ul. Budowlana w Kętrzynie

Wykonawca: Mariola Deszczyńska Usługi Budowlane i Transportowe, z siedzibą przy ul. Tuwima 9, 11-400 Kętrzyn

Termin: 30 lipca 2020 roku

Wartość: 2.944.716,68 zł brutto – Dofinansowanie w wysokości 50 % wartości zadania z Funduszu Dróg Samorządowych

Rozbiórka starego i budowa nowego mostu przez rzekę Solkę w ciągu drogi powiatowej nr 1398N w km 10+700 koło miejscowości Silginy

Zadanie dofinansowane ze środków rezerwy celowej budżetu Państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych – przyznanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dofinansowanie stanowi 80% kosztów kwalifikowanych zadania.