Rozpoczynamy ważne inwestycje na terenie Gminy Korsze.

Rozpoczynamy ważne inwestycje na terenie Gminy Korsze.

Zadania dofinansowane są z programu dla samorządów popegeerowskich przy współudziale samorządów Powiatu Kętrzyńskiego i gminy Korsze. Przedsięwzięcia dotyczą modernizacji drogi powiatowej w Studzieńcu oraz drugiego etapu odcinka Glitajny – Sępopol. Wartość dwóch kontraktów to niemal 4 500 000 złotych. Przebudową dwóch odcinków zajmie się Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą w Korszach.

Na zdjęciu od lewej: wykonawca inwestycji Jacek Pasik i Starosta Kętrzyński Michał Kochanowski
Na zdjęciu wykonawca inwestycji Jacek Pasik
Na zdjęciu starosta Kętrzyński Michał Kochanowski
Na zdjęciu członek Zarządu Alina Janiszewska