Rozstrzygnięcie otwartego konkursu powiatu kętrzyńskiego ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu powiatu kętrzyńskiego ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r.

W dniu 1 marca br. Zarząd Powiatu w Kętrzynie uchwałą Nr1324/2023 rozstrzygnął otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku w zakresie: działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa; kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury, tradycji oraz dziedzictwa narodowego; ochrony i promocji zdrowia.

Lista wybranych w konkursie ofert przedstawia się następująco, w zakresie:

  1. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym : 15 000,00 zł
    L.P.  Nazwa Organizacji Pozarządowej  Nazwa zadania  Wnioskowana kwota dotacji  Przyznana kwota dotacji
  1.Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP „Zajęcia edukacyjno – profilaktyczno – integracyjne dla Seniorów”  6 320,00  3 000,00
  2. Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Kalejdoskop” w Srokowie  „Aktywni w Jesieni Życia”  6 714,00  3 000,00
  3. KGW „Windzianki”  Warsztaty integracyjne „Łączymy pokolenia”  4 830,00  2 000,00
  4.Korszeńskie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Otwarte Drzwi”  „Kulturalny Senior”  6 615,00  3 000,00
  5.  Stowarzyszenie
na Rzecz Pomocy Społecznej i Wsparcia Specjalistycznego „Zrozumieć i Pomóc”
  „Łączymy pokolenia
w Powiecie Kętrzyńskim”
  5 860,00  2 500,00
  6.  Stowarzyszenie
na Rzecz Pomocy Społecznej i Wsparcia Specjalistycznego „Zrozumieć i Pomóc”  
 „Palce lizać, czyli w kuchni
u babci”
  2 000,00  1 500,00

2. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa : 35.000 zł

    L.P.Nazwa Organizacji Pozarządowej  Nazwa zadania  Wnioskowana kwota dotacji  Przyznana kwota dotacji
  1.Towarzystwo Miłośników Reszla i Okolic
  „Poznajemy walory turystyczne
i krajoznawcze powiatu kętrzyńskiego – zwiedzamy okolice Reszla”
  2 450,00  1 200,00  
  2. Mazurskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych  IX Paraolimpiada Osób Niepełnosprawnych „Sport To Siła, To Jest Moc. Razem Bądźmy Więc Co Rok”  10 800,00  4 000,00  
  3.UKS „Bad-Max” przy SP Nr 4 w Kętrzynie  „Udział
w Ogólnopolskich Turniejach Piłki Siatkowej Dziewcząt”
  8 400,00  1 500,00  
  4.  Klub Sportowy Seven  „Mistrzostwa Polski Juniorów w Bilard”  1 620,00  1 000,00  
  5.  Klub Sportowy Seven  „Udział w eliminacjach do Mistrzostw Polski w Bilard”  4 680,00  2 000,00  
  6.  OSP w Reszlu  „Organizacja V Memoriału pamięci Mariusza Czajkowskiego – turniej piłkarski”  3 000,00  1 500,00  
  7.  Stowarzyszenie
„O Nas z Nami”
  Zajęcia sportowe o charakterze rekreacyjno-profilaktycznym „Dobrze czuć się dobrze”  6 500,00  2 000,00
  8.  Klub Sportowy Giria Kętrzyn  „Amber International Tournament”  1 200,00  1 000,00  
  9.  Klub Sportowy Giria Kętrzyn  „II Mistrzostwa Polski Pięcioboju Kettlebell”  1 200,00  1 000,00  
  10.  Klub Sportowy Giria Kętrzyn  „Mistrzostwa Polski”  2 400,00  1 500,00
  11.  Klub Sportowy Giria Kętrzyn  „VI Gwardyjskie Mistrzostwa Polski”  5 940,00  3 000,00
  12.  Oddział PTTK im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie  „Jesienny rajd rowerowy – zamki i pałace powiatu kętrzyńskiego”  2 100,00  1 000,00  
  13.  Oddział PTTK im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie  „Młodzieżowe warsztaty turystyczno-krajoznawcze”  8 570,00  2 000,00  
  14.  KGW w Łankiejmach „Anibabki”    „Reszel rowerem, Kętrzyn spacerem”  3 000,00  1 000,00  
  15.  Mazurski Klub „Kętrzyńskie Morsy”  „Rekreacyjnie z Morsami – sportowy Dzień Dziecka”  4 000,00  2 500,00
  16.  Miejski Klub Szachowy „Hetman – Pionier”  „Mistrzostwa Polski Juniorów w Szachach Szybkich
i Błyskawicznych”
  6 480,00  3 500,00
  17.Klub Piłkarski „Pomarańcze” w Korszach  „Korsze CUP – turniej piłki nożnej z okazji odzyskania przez Polskę Niepodległości”  12 700,00  1 000,00
  18.  GLKS „Jurand” Barciany  „Organizacja rozgrywek sportowych w zakresie piłki nożnej oraz prowadzenie zajęć szkoleniowych dla dzieci i młodzieży”  6 000,00  1 300,00
  19.  Korszeńskie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Otwarte Drzwi”  „Wodne zmagania
w kajaku i na basenie”
  9 000,00  1 500,00
  20.  Stowarzyszenie
na Rzecz Pomocy Społecznej i Wsparcia Specjalistycznego „Zrozumieć i Pomóc”
  „Aktywnie po Powiecie Kętrzyńskim”  4 320,00  1 500,00

3. Kultura i sztuka, ochrona dóbr kultury, tradycji oraz dziedzictwa narodowego: 30 000,00 zł

    L.P.  Nazwa Organizacji Pozarządowej  Nazwa zadania  Wnioskowana kwota dotacji  Przyznana kwota dotacji
  1.Polski Związek Niewidomych Okręg Warmińsko-Mazurski Koło Kętrzyn „Cudze chwalimy, swego nie znamy – Reszel perełką Powiatu Kętrzyńskiego”  6 800,00  1 500,00  
  2.UKS „Tytan”
w Łankiejmach
 „Tradycyjnie, zdrowo i na ludowo, czyli historie kulinarne Powiatu Kętrzyńskiego”  7 250,00    2 500,00  
  3.Mazurskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych   „Obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych 2023”  4 000,00  1 500,00  
  4. OSP w Pilcu  Festyn wiejski „Pilcowiada”  3 700,00  2 200,00  
  5. OSP w Drogoszach  „70-lecie OSP w Drogoszach”  3 500,00    1 500,00
  6.Dom Zakonny Towarzystwa Jezusowego w Świętej Lipce  „XXXV Świętolipskie Wieczory Muzyczne”  8 000,00  2 000,00
  7.Kętrzyńskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Militarnych „MASURIA”  „Zabawy dla uczestników dożynek powiatowych w Barcianach”  2 750,00  2 000,00
  8.Kętrzyńskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Militarnych „MASURIA”
„Warsztaty z wypiekania pierwotnego chleba, kuchnia średniowieczna oraz pokazy artyleryjskie przed i podczas inscenizacji bitwy
o strażnicę w Barcianach”
  7 700,00  3 000,00
  9.Stowarzyszenie kulturalno – oświatowe „Klucze”  „Staropolska biesiada”  3 920,00  1 000,00
  10.  Stowarzyszenie Kulturalne „Konik Mazurski”  „Zamkowe spotkania młodych artystów – warsztaty haftów”  1 255,00  500,00
  11.  Stowarzyszenie „O Nas z Nami”    Zajęcia pozalekcyjne – „Patroni roku 2023”  3 000,00  1 000,00
  12. Stowarzyszenie
na Rzecz Pomocy Społecznej i Wsparcia Specjalistycznego „Zrozumieć i Pomóc”
  „Aktywnie i rodzinnie – festyn rodzinny pod patronatem Starosty Kętrzyńskiego”  3 400,00  1 800,00
  13.Fundacja Wspierania Inicjatyw Twórczych „Scena Kultury”  Koncert muzyczny „Scena Na Zamku”  12 150,00  5 000,00
  14.Korszeńskie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Otwarte Drzwi”  „Szlakiem Zabytków”  8 650,00  2 000,00
  15.Stowarzyszenie „Aktywne Korsze” „Młodzi odkrywcy – na tropie dziedzictwa kulturowego Powiatu Kętrzyńskiego”  4 200,00  2 500,00

4. Ochrona i promocja zdrowia : 20 000,00 zł

    L.P.  Nazwa Organizacji Pozarządowej  Nazwa zadania  Wnioskowana kwota dotacji  Przyznana kwota dotacji
  1.  Korszeńskie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Otwarte Drzwi”  „Aktywny i Zdrowy Senior. Organizacja Wyjazdu Prozdrowotnego Dla Seniorów
i Osób Niepełnosprawnych”
  9 900,00  1 500,00
  2.  Mazurskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych  „Obóz Terapeutyczny Dla Osób z Niepełnosprawnościami i Ich Rodzin”  19 320,00  6 000,00
  3.  Polski Związek Niewidomych Okręg Warmińsko-Mazurski Koło Kętrzyn  „Carpe diem – jak cieszyć się zdrowiem poprzez popularyzowanie zdrowego trybu życia i ochrony zdrowia”  6 400,00  2 500,00
  4.  Stowarzyszenie
„O Nas z Nami”
  „Świetlica terapeutyczna Wiewiórka”  2 800,00  1 000,00
  5.  „Sobotniki” stowarzyszenie specjalistów z pasją działających na rzecz dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych  „Terapeutyczna jazda konna”  1 300,00  1 000,00
  6.  Kętrzyńskie Towarzystwo „Amazonki”  „Różowy październik”  4 750,00  2 000,00
  7.  Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Sztama”  „Savoir vivre wobec osób niedowidzących
i niewidomych – warsztaty edukacyjne dla młodzieży”
  3 755,00  2 000,00
  8.  Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kętrzynie  „Aktywność fizyczna to zdrowie do późnej starości”  3 600,00  2 000,00
  9.  Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kętrzynie  „Zdrowy kręgosłup to ulga dla pleców”  4 000,00  2 000,00

Lista ofert, które nie zostały wybrane do realizacji zadań publicznych:

    L.P.  Nazwa Organizacji Pozarządowej  Nazwa zadania
  1.  Polski Związek Niewidomych Okręg Warmińsko-Mazurski Koło Kętrzyn  „Płyniemy po zdrowie”
  2.„Sobotniki” stowarzyszenie specjalistów z pasją działających
na rzecz dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych
  „Z emocjami za pan brat”
  3.    Miejski Klub Szachowy „Hetman – Pionier”  „Liga szkolna Powiatu Kętrzyńskiego 2023”
  4.  Miejski Klub Szachowy „Hetman – Pionier”  „XXIII Kętrzyński Festiwal Szachowy o Puchar Starosty Kętrzyńskiego”
  5.  Polski Związek Niewidomych Okręg Warmińsko-Mazurski Koło Kętrzyn  „Kultura i sztuka dla każdego – wyjazd do filharmonii jako forma aktywności społecznej”
  6.  Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kętrzynie  „Wystawa jubileusz 10 lecie działalności sekcji fotograficznej UTW”