Rusza wart ponad 500 000 zł projekt dotyczący rozbudowy e-usług w Powiecie Kętrzyńskim

Rusza wart ponad 500 000 zł projekt dotyczący rozbudowy e-usług w Powiecie Kętrzyńskim

Starosta Kętrzyński Michał Kochanowski oraz Wicestarosta Andrzej Lewandowski podpisali umowę na „E-zarządzanie infrastrukturą drogową w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kętrzynie wraz z uruchomieniem e-usług”.  Środki pochodzą z dotacji unijnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

Głównym celem wdrożenia Systemu jest optymalizacja zarządzania infrastrukturą drogową, pasem drogi oraz organizacją ruchu na drogach powiatowych podlegających Zarządowi Dróg Powiatowych w Kętrzynie oraz udostępnienie katalogu e-usług publicznych. Celami szczegółowymi wdrożenia systemu są:

  • uruchomienie e-usług wysokich poziomów dojrzałości, które umożliwią załatwianie spraw przez Internet oraz dostęp do informacji o drogach on-line;
  • zapewnienie interesariuszom Projektu efektywnego dostępu do aktualnych, wiarygodnych i odpowiednio dokładnych danych o aktualnej sytuacji w organizacji ruchu, ewidencji dróg i obiektów mostowych oraz zajęciach pasa drogowego;
  • wdrożenie zintegrowanych ze sobą, dostosowanych do potrzeb użytkowników modułów dziedzinowych zapewniających efektywne integrowanie, gromadzenie, przetwarzanie, analizowanie oraz wizualizowanie danych niezbędnych do realizowania zadań statutowych interesariuszy;
  • cyfryzacja obsługi realizowanych postępowań administracyjnych, spraw i zadań przez wdrożenie korporacyjnego modelu danych oraz zintegrowanych aplikacji dziedzinowych zapewniających ich powiązanie z pasem drogi przez geolokalizację w odniesieniu do odpowiednich danych referencyjnych;
  • usprawnienie przepływu danych i informacji oraz podniesienie efektywności współpracy pomiędzy interesariuszami zaangażowanymi w procesy zarządzania drogami oraz organizacją ruchu na terenie powiatu kętrzyńskiego;
  • zwiększenie efektywności prowadzenia postępowań i podejmowania decyzji w oparciu o aktualne dane;
  • zwiększenie możliwości zlecenia, odbierania i kontroli wykonywanych prac utrzymaniowych i inwestycyjnych.
Zdjęcie przedstawia starostę kętrzyńskiego Michała Kochanowskiego oraz Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych
Zdjęcie przedstawia starostę kętrzyńskiego Michała Kochanowskiego oraz Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych
Zdjęcie przedstawia starostę kętrzyńskiego Michała Kochanowskiego oraz Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych