Ruszamy z kolejną inwestycją drogową

Ruszamy z kolejną inwestycją drogową

31 lipca starosta kętrzyński Michał Kochanowski oraz wicestarosta Andrzej Lewandowski podpisali umowę z samorządem województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3886N ulica Orzeszkowej w Korsze”. Projekt finansowany z operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014-2020.

22 sierpnia w siedzibie Starostwa Powiatowego zawarto kontrakt na realizację tej inwestycji.

Wartość: 1 567 246,47 zł.

Wykonawcą zostało: Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane SANBUD.

„Każde poważne przedsięwzięcie wymaga cierpliwości, elastyczności i dobrego klimatu. W tym przypadku było podobnie. Pozytywną atmosferę stworzyliśmy dzięki dobrej relacji pomiędzy powiatem kętrzyńskim a samorządem gminy Korsze” – powiedział starosta Michał Kochanowski.

Na zdjęciu Alina Janiszewska Członek Zarządu
a zdjęciu wykonawcy ze starostą kętrzyńskim Michałem Kochanowskim
na zdjęciu Michał Kochanowski - Starosta Kętrzyński
na zdjęciu wykonawca inwestycji
Na zdjęciu wicestarosta Andrzej Lewandowski
Na zdjęciu wkonawcą inwestycji ze Starostą Kętrzyńskim